Reparationer

Vi utför självklart reparationer på alla bilmärken allt från byte av avgassystem till större motorreparationer

Felsökning
Har du något konstigt elfel, missljud, läckage eller har motorlampan tänds på bilen då behövs någon form av felsökning, vi har avancerad felsökningsutrustning där vi med så kallad diagnos kan gå in i bilens styrdorn och kontrollera om felkoder etc finns lagrade vi kan även läckagesöka eller vakumtesta din motor.

Vi har följande felsökningsutrustning
• Autocom diagnos/OBD felkodsläsare (samma som bilprovningen)
• Mac Tools diagnos
• Texa AC-diagnos
• Bosch