AC

AC ServiceVi är ackrediterade för AC. Det är viktigt att det systemet är tätt så att inte köldmediet läcker ur systemet och att smuts hålls utanför. Om du märker att systemet behöver fyllas på med jämna mellanrum är det ett tecken på läcka och det bör man åtgärda hos en certifierad AC-verkstad.